Zunanje ureditve

Zunanja ureditev okolice stanovanjskih ali poslovnih objektov je tista, ki v celoto združuje zgrajen objekt in njegovo asimilacijo v prostor. Z zunanjimi ureditvami se izvaja ureditve dostopov, dvorišč, parkirišč, zelenih površin, ki se nahajajo ob objektih. Z izvedbo tlakovanja površin z tlakovci, porfidom, ostalimi kamnitimi izdelki, polaganjem asfalta, urejanja zelenic, izgradnjo mejnih oz. podpornih zidov in izgradnjo bazenov pridobi vaš dom oz. poslovni prostor še zadnji pečat v smislu funkcionalnosti in estetike. 

Zadnji referenčni objekti

Zakaj izbrati ?

ZAVZETOST, RESNOST, PROFESIONALNOST

ZANESLJIVOST, ODGOVORNOST, VISOKA KAKOVOST

BOGATE REFERENCE

Zadnji projekti