Obnova spomeniško zaščitenih objektov

Z sodelovanjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije smo obnovili različne spomeniško zaščitene objekte. Obnavljamo cerkve, zvonike, samostane, hiše, itd. Zahtevana je izvedba in uporaba takih materialov, da se ohranja kulturno-zgodovinska vsebnost objektov. Z obnovo se poskrbi, da se prepreči propadanje in omogoči, da se objekt ohrani v svoji obliki tudi za naslednje rodove.

Zadnji referenčni objekti

Zakaj izbrati ?

ZAVZETOST, RESNOST, PROFESIONALNOST

ZANESLJIVOST, ODGOVORNOST, VISOKA KAKOVOST

BOGATE REFERENCE

Zadnji projekti